Huvudstyrelse kallar till årsmöte

Onsdag 26 februari kl: 18.30 i kyrkans lokal.

Motioner lämnas till ordförande Foat Chindeh ( senast 16/02).

Alla medlemmar som har rösträtt från 18 års ålder är välkomna.

Hälsningar Styrelse!