Motioner från medlemmar ska vara inlämnade till styrelsen inför årsmötet, senaste 16:e februari.
Motioner ska skickas via mail (info@syriskortodoxa.se) alternativt brev.