Motioner från medlemmar ska vara inlämnade till styrelsen inför årsmötet, senaste 17:e oktober.
Motioner ska skickas via mail (info@syriskortodoxa.se) alternativt brev.