Shlomo,
Myndigheterna har beslutat om förbud mot sammankomster med fler än 50 personer.
Dörrarna till Guds hus är fortsatt stängda p.g.a. smittorisk.
Var stark i din tro till Herren genom Jesus, tvivla aldrig på att Han är långt borta och var medveten om att Han är med dig vid bön.
Viruset må hålla kyrkan stängd men det ska inte hindra oss från bön. Abuna ber dagligen om Guds nåd, beskydd för alla människor och utplåning av viruset. Vi uppmanas också till gemensam bön, varje kväll kl. 20:00, vart vi än befinner oss.
I sinom tid ska vi åter be tillsammans i vår kyrka. Med Guds hjälp.
”Vidare säger jag er: om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min Far i himlen”.
Matteusevangeliet 18:19
Abuna står fortfarande till förfogande för den som önskar råd eller vägledning.
Ta hand om dig och dina nära.
/Styrelsen & Abuna
OBS!
Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och önskar att du och dina nära också gör det. Läs mer på