Abunas aktiviteter

Måndagar:

bibelstund / filmvisning, 18:30

Tisdagar:

Barnkören, 17:30

Onsdagar:

Bönstund, 12:30
Seniorverksamhet, matlagning 12:00-17:00
Syriansk undervisning för vuxna 17:30

Fredagar:

Syriansk undervisning för barn 17:00
Diakonarsövningar, 18:00