Årsmöte 2021

Huvudstyrelse kallar till årsmöte

Onsdag 27 oktober kl: 18.30 i kyrkans lokal.

Motioner lämnas till ordförande Foat Chindeh.

Alla medlemmar som har rösträtt från 18 års ålder är välkomna.

Hälsningar Styrelse!