Inlägg av info@syriskortodoxa.se

Shlomo, Vår tro till Herren genom Jesus är stark och får aldrig svikta. Efter senaste händelseutvecklingen samt av hänsyn till medlemmars hälsa och trygghet har Abuna beslutat att gudstjänster i kyrkan upphör tillsvidare. Det innebär dock inte att du också ska stanna upp i din bön. Alla uppmanas till gemensam bön varje kväll kl. 20:00, […]

Meddelande från Ärkestiftet.

Shlomo, Nedan följer information om restriktioner som vi erhållit från Syrisk Ortodoxa Ärkestiftetav Sverige och Skandinavien. Till följd av Coronavirusethar regeringen kommit med åtgärder som måste följas. I annat fall kan det leda till böter och fängelsestraff i högst 6 månader.Vi från Ärkestiftets styrelse kommer med följande tilläggsåtgärder: 1.  Söndagsmässor, begravningar, sorgestunder, dop, förlovningar m.m, […]

Årsmöte 2020

Huvudstyrelse kallar till årsmöte Onsdag 26 februari kl: 18.30 i kyrkans lokal. Motioner lämnas till ordförande Foat Chindeh ( senast 16/02). Alla medlemmar som har rösträtt från 18 års ålder är välkomna. Hälsningar Styrelse!