Inlägg av info@syriskortodoxa.se

Shlomo, Vår ärkebiskop, Hans Eminens Mor Julius Abdulahad Gallo Shabo, har sänt oss ett brev, som blir vår vägledning under kommande period. Abuna ska leda gudstjänster i kyrkan igen, dock med endast fyra diakoner närvarande. Vi förstår din längtan till Guds hus och att få fira gudstjänst igen, särskilt Påskhögtiden. Men av hänsyn till människans […]

Meddelande från Ärkestiftet.

Shlomo, Nedan följer information om restriktioner som vi erhållit från Syrisk Ortodoxa Ärkestiftetav Sverige och Skandinavien. Till följd av Coronavirusethar regeringen kommit med åtgärder som måste följas. I annat fall kan det leda till böter och fängelsestraff i högst 6 månader.Vi från Ärkestiftets styrelse kommer med följande tilläggsåtgärder: 1.  Söndagsmässor, begravningar, sorgestunder, dop, förlovningar m.m, […]

Årsmöte 2021

Huvudstyrelse kallar till årsmöte Onsdag 27 oktober kl: 18.30 i kyrkans lokal. Motioner lämnas till ordförande Foat Chindeh. Alla medlemmar som har rösträtt från 18 års ålder är välkomna. Hälsningar Styrelse!