Gudstjänster 2018

Fredag 30 Mars Zeytune kl. 18:00
Lördag 31 Mars Zeytune kl. 10:00
Söndag 1 April G.A kl. 14:00
Torsdag 5 April G.A kl. 18:00
Fredag 6 April G.A kl. 18:00
Lördag 7 April G.A kl. 20:00
Måndag 9 April Zeytune kl. 18:00
Söndag 15 April Zeytune kl. 10:00