Medlemsavgiften för 2019

Ungdom: 6-20 år 300 kr per person och år.
Vuxna:  21-99  år  500 kr per person och år.

Obs! Medlemsavgiften skall vara betalt senast 31 maj 2019

Bankgironummer:    5170-9632
Swish:  123 465 9942

Kontant: kan betalas efter Gudstjänsterna ( söndagar)till följande personer: Foat Chindeh, Ojina Aslan, Micheline Mucho Makdesi, Silva Isaksson, Sandy Ibrahim, George Hadad.