S:t Abraham i Jönköping arrangerar en UNGDOMSDAG 3 nov.